At blive forælder til et lille menneske sætter ofte gang i nye tanker: Hvordan skaber jeg et godt liv for mit barn, hvad er vigtigt for mig som forælder og hvordan er jeg (en god nok) forælder? Med afsæt i disse og lignende spørgsmål vil vi sammen undersøge, hvad det i grunden indebærer at være forælder.

Samtalen indledes med et oplæg om børn og opdragelse (0-6 år) v. sundhedsplejerske og forfatter Helen Lyng Hansen. Helen Lyng Hansen har mange års erfaring som sundhedsplejerske, har udgivet en række bøger om børneopdragelse og anvendes ofte som ekspert i forskellige TV-programmer.